Asociatia mentorilor din Romania

4. ANEXE

 
 
 

Anexe 

 

Exemple de obiective si planuri de actiune:

4.1 Exemplul 1

4.2 Exemplul 2

 

 

Exemple de obiective si planuri  de actiune:

Urmatoarele pagini dau exemple privind felul in care:

·        Profesorii stagiari au completat sectiunea 3.3 - Obiectivele si planul de actiune pentru stagiatura

·       Mentorii au colaborat cu profesorii stagiari pentru a completa sectiunea 3.3 – Obiectivele si planul de actiune pentru stagiatura.

4.1. Exemplul 1

Obiective

Actiuni de indeplinit si de catre cine

Criterii de succes

Resurse

Termen de realizare

Data revizuirii

1. Imbunatatirea controlului asupra comportamentului elevilor

 

 

 

 

Furnizarea unei game largi de strategii didactice pentru profesorii stagiari

  • a) schimb de experienta si solutii cu mentorul sau alti profesori cu experienta din scoala;
  • b) frecventarea unui curs de perfectionare adecvat;
  • c) observarea unor practici eficiente la mai multi colegi cu experienta.

Comportament bun al elevi lor la orele observate de mentor, seful catedrei, director

1. Timp destinat atelierelor de lucru in cadrul  catedrei;

2. Costul unui curs

3. Observarea unei lectii pe zi;

4. Predare in echipa

 

Octombrie

 

Octombrie 20__

Mai 20__

2.Managementul timpului; arta ordonarii prioritatilor in mod eficient

Intalniri cu mentorul sau alti profesori cu experienta pentru a discuta tehnici de economisire a timpului

Capacitatea de a respecta termenele limita pentru rapoarte, caracterizarea elevilor, examinarea elevilor

Intalniri din 2 in 2 saptamani cu mentorul

Obiectiv permanent

 

Ianuarie 20__

3. Organizarea clasei pentru elaborarea de proiecte

 

 

Observarea profesorilor cu experienta.

Studierea bibliografiei.

Modele de proiecte.

Realizarea unui plan de proiect impreuna cu mentorul sau alt profesor de aceeasi specialitate

Cunoasterea etapelor in realizarea unui proiect.

Monitorizarea eficienta a grupelor.

Produsele elevilor.

Folosirea proiectului ca metoda alternativa de evaluare

Activitate la nivelul catedrei.

Cursuri de perfectionare.

Predare in echipa.

Modele de proiecte.

Decembrie 20__

Aprilie 20__

4.Extinderea cunostintelor despre rolul dirigintelui

 

 

Participarea la perfectionare si la ore deschise la comisia dirigintilor.

Demonstreaza cunoasterea elevilor in alcatuirea fiselor individuale.

Isi fixeaza obiective adecvate pentru ora de dirigentie

Asistente la ore.Planificarea orelor de dirigentie.

Review of targets with mentor

Pe intreg anul scolar

20__-20__

Inceputul semestrului II.

5. Organizarea de activitati extracuriculare

Contactarea sefului catedrei pentru planificarea de activitati extrascolare

Participarea elevilor la activitatile extracuriculare.

Timp alocat planificarii impreuna cu seful catedrei.

Pe parcursul intregului an scolar 20__-20__

Inceputul semestrului II.

6.Continuarea perfectionarii profesionale in specialitatea sa

Conducerea scolii informeaza profesorul stagiar despre cursuri de perfectionare.

Inscrierea la un curs de perfectionare.

Se constata folosirea unei game largi de metode,  procedee, materiale auxiliare la clasa

Timp alocat discutiilor cu mentorul, membrii catedrei.

Costul cursului.

Tot anul scolar

20__-20__

Inceputul semestrului II.

7. Imbunatatirea cunostintelor de elaborare de diferite teste de evaluare.

Impartasirea experientei pozitive in cadrul catedrei sau  a altor intalniri profesionale in ce priveste elaborarea de teste.

Studierea bibliografiei de specialitate (SP)

Notarea elevilor reflecta respectarea criteiilor date

Timp alocat discutiilor si studiului individual.

Mostre de teste.

Tot anul scolar 20__-20__

 

 

Obiectivele profesorului stagiar(vezi si tabelul urmator) 

1.    Imbunatatirea controlului asupra comportamentului elevilor prin explorarea de strategii noi si prin aplicarea regulamentului scolii;

2.      Folosirea mai eficienta a  timpului prin stabilirea de prioritati;

3.      Managementul proiectelor;

4.  Imbogatirea cunostintelor despre rolul dirigintelui: completarea fiselor individuale, sprijinirea si monitorizarea fiecarui elev;

5.      Initierea in organizarea de activitati  extracuriculare: de exemplu cercul de creatie literara;

6.      Perfectionarea profesionala in specialitate;

7.      Imbunatatirea cunostintelor in vederea elaborarii de diferite teste de evaluare.


4.1.         Obiectivele si planul de actiune pentru stagiatura

 

Semnatura  mentorului ___________  Nume ___________ Data _______________

Semnatura profesorului stagiar_______________________ Data _______________


4.2          Exemplul 2

Obiectivele profesorului stagiar

1.     Dezvoltarea unei game largi de strategii pentru a mentine controlul asupra clasei, in special pentru a face fata unor situatii de comportament disruptiv cu repercusiuni asupra invatarii.

2.      Familiarizarea cu  folosirea  tehnicilor de evaluare pentru imbunatatirea planificarii si a eficientei predarii.

3.      Dezvoltarea competentei in folosirea calculatorului. Includerea calculatorului ca mijloc auxiliar la clasa si folosirea lui in mod eficient.

4.      Intelegerea mai profunda a modalitatilor de reltionare cu parintii si cu colegii.

4.2. Obiectivele si planul de actiune pentru stagiatura

  

Obiective

  

Forma de actiune;

de catre cine

Criterii de succes

Resurse

Termen de realizare

Data revizuirii

1. Controlul asupra clasei  si comportamentu-lui elevilor

 

Intelegerea politicii scolii (mentor).

Asistente pentru a observa practici eficiente in ceea ce priveste rspectarea regulilor de comportare in clasa(profesor stagiar)

Optimizarea relatiei cu colectivul de elevi. Progrese in comportarea elevilor.

Cresterea timpului alocat lectiei si descresterea timpului alocat controlului asupra clasei.

Discutii cu mentorul si cu alti profesori cu experienta. Timp alocat pentru aceasta.

Pe parcursul intregului an scolar

Sfarsitul semestrului I

2. Folosirea tehnicilor de evaluare

  

Intelegerea politicii scolii (mentor)

Observarea profesorilor cu experienta (profesor stagiar)

Incredere sporita.

Folosirea evaluarii in munca la clasa ca factor de ajustare a planificarii in functie de rezultatele elevilor.

Discutii cu mentorul si alti

profesori.

  

  

3. Familiarizarea cu tehnologia informatiei (hard si soft)

Asistenta din partea profesorilor de informatica.

Cautarea de software

Cunoasterea softurilor existente pentru diferite grupe de varsta si pentru obiectivele urmarite

Discutii cu mentorul si profesorii de informatica

  

  

4. Relatia cu parintii si cu colegii

  

Observarea comportamentului colegilor in relatia cu parintii.

Ajutor din partea mentorului si colegilor.

Sprijin din partea directorului.

Cunoasterea indatoririlor din fisa postului.(mentor)

Colaborarea mai eficienta cu psihologul scolar si cu alti factori de sprijin de la inceput.

Este capabil sa foloseasca o gama variata de strategii in relatia cu parintii.

Timpul necesar cunoasterii parintilor.

Discutii cu mentorul si cu altii.

Pe parcursul intregului an scolar

Sfarsitul semestrului I

 

Semnatura mentorului _________________ Numele _______________    Data ___________________

Semnatura profesorului stagiar ________________________                        Data ___________________


Referinte 

 Strategia de dezvoltare a sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic si a managerilor din invatamantul preuniversitar (2001-2004), MEC, Directia Generala pentru Educatie Continua, Formarea si Perfectionarea personalului Didactic

Induction of Newly Qualified Teachers and their Mentors; Professional Development Porfolio, Essex County Council Learning Services, 1998

Standarde Profesionale pentru Profesia Didactica, Coordonator Lucia Gliga, MEC, Bucuresti, 2002

Standard Ocupational; Ocupatia Mentor; Autori: Marilena Suciu, Genoveva Mehedinteanu; Coordonator proiect: Gabriela Balanescu, COSA, Bucuresti 1999

Set Probe de Evaluare; Ocupatia Mentor; Autori: Marina Cristian, Monica Marasescu, Adriana Vuscan; Coordonator proiect: Gabriela Balanescu, COSA, Bucuresti 1999

Standardising Mentee Evaluation, by Marina Cristian, Susana Demeter, Gabriela Wainblat, in Mentoring in the New Millennium, Napoca Star, Cluj, 2001

 

 

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.