Asociatia mentorilor din Romania

1. EVIDENTA EXPERIENTEI

 
 
 

1. Evidenta experientei profesionale anterioare

 

1.1     Curriculum vitae
1.2     Experienta profesionala anterioara
1.3     Date despre formarea initiala in profesia didactica
1.4     Raport final al mentorului asupra practicii pedagogice
1.5     Certificat de efectuare a modulului pedagogic
1.6     Profilul stagiarului: puncte forte si prioritati in dezvoltarea profesionala pe perioada stagiaturii

 

 

1.1 Curriculum vitae

Numele: ………………………………………………………………………………………….
Data si locul nasterii: ……………………………………………………………………………..
Domiciliul: ……………………………………………………………………………………….
Telefon (acasa): …………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………...
Scoala unde sunteti angajat: ……………………………………………………………………
Telefon (scoala): ………………………………………………………………………………….

Limbi straine cunoscute:


Studii:

Alte cursuri/calificari

Enumerati experiente profesionale anterioare (daca este cazul):
Interese si preocupari:

 

 

1.2    Experienta profesionala anterioara (daca e cazul)

 

Folositi aceasta pagina pentru a reflecta asupra deprinderilor dobandite prin experienta profesionala mentionata in CV. Acestea pot fi:

  • administrative
  • manageriale
  • interpersonale
  • operare pe calculator
  • alte activitati cu copii sau tineri

 

 

_____________________________________________________________________________

Tipul de munca prestata:

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Deprinderi dobandite:

 

 

 

1.3 Date despre formarea initiala in profesia didactica

Institutia furnizoare a formarii initiale (Universitate, Colegiul de Institutori, Liceul Pedagogic, Departamentul de Pregatire Profesionala etc.):


Pregatirea teoretica
Titlurile cursurilor din modulul pedagogic si numarul de ore:


Practica pedagogica:

Alte informatii cu privire la specificul formarii initiale:

Date despre practica pedagogica

Specialitatea principala (sau specializare invatatori/

educatoare)

Specialitatea secundara

Perioada compacta de practica pedagogica (PP) sau esalonata pe un semestru

 

 

 

 

A existat o zi anume din saptamana destinata PP?

 

 

 

 

Numarul de ore de predare individuala

 

 

 

 

S-a folosit lucrul in echipa in proiectarea, predarea si discutarea lectiilor?

 

 

 

 

Ati efectuat asistente la orele tinute de colegi? Ati participat la discutii pe marginea acestora?

 

 

 

 

Ce fel de documente de evidenta a PP ati folosit? (de ex. portofolii, caiete de practica pedagogica tipizate etc.)

Precizati continutul acestora:

 

 

 

 

 

 

 

S-au organizat constant discutii de analiza a lectiilor predate? Daca nu, specificati cand/cum s-a facut analiza lectiilor.

 

 

 

 

 

 

La ce nivel de studiu

ati asistat  / ati predat?

 

 

 

 

 

Numele mentorului

 

 

 

 

Scoala/Scolile unde ati efectuat PP (mentionati si orasul)

 

 

 

 

 

1.4 Raport final al mentorului asupra practicii pedagogice


Puteti atasa orice forma de raport pe care l-ati primit de la mentorul si/sau metodicianul care v-au indrumat.

 

1.5 Certificat de efectuare a modulului pedagogic (eliberat de DPPD)


Inserati o copie dupa certificatul de efectuare a modulului pedagogic.

 

1.6 Profilul stagiarului: puncte forte si prioritati in dezvoltarea profesionala pe perioada stagiaturii

Completati aceasta sectiune tinand cont de experienta profesionala dobandita pana in prezent si raportandu-va la

Fisa de autoevaluare (vezi 3.5)

Puncte forte:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 Aspecte profesionale care necesita o mai mare atentie si carora va trebui sa li se acorde prioritate in timpul stagiaturii:

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 


 

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.