Asociatia mentorilor din Romania

PROGRAM DE OBSERVARE

 
 
 
PROGRAM DE OBSERVARE SI AUTOAPRECIERE A MENTORULUI
MOSS - MENTOR OBSERVATION AND SUPPORT SCHEME 
 
Perioada de desfasurare: ianuarie 2002 - martie 2003

Scop:

- sa asigure un mentorat de buna calitate, standardizat si armonizat in Romania, pentru toate specialitatile

 

Obiective:
 • sa elaboreze un sistem cuprinzator si structurat de observare, (auto)apreciere, si indrumare a mentorului, cu toate documentele si instrumentele necesare (in limbile romana si engleza), pana in februarie 2003;
 • sa elaboreze un plan de pilotare in 10 centre universitare in primul semestru al anului universitar 2002-2003 (septembrie-decembrie 2002);
 • sa monitorizeze pilotarea proiectului in cele 10 centre universitare prin contact periodic cu subiectii implicati;
 • sa evalueze pilotarea conform metodelor de feedback stabilite, pina la 15 ianuarie 2003;

 

Grup tinta si factori implicati:

 • mentori formati, mentori formatori, metodicieni, inspectori de specialitate, studenti practicanti,

 

Parteneri 

British Council

ASMERO (Asociatia Mentorilor din Romania)

DPPD - Universitatea Babes-Bolyai Cluj

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

Rezultate asteptate 

1. constientizarea crescuta in randul  mentorilor cu privire la competentele  necesare in mentorat, cat si cu privire la criteriile de evaluare

2. dezvoltarea profesionala a mentorului intr-un  sistem coerent si standardizat de indrumare si (auto)evaluare in mentorat pentru toate specialitatile;

3. mic ghid de observare si (auto)apreciere a mentorului, cuprinzand competentele profesionale necesare in mentorat cat si criteriile, materialele si instrumentele esentiale in vederea (auto)aprecierii;

4. raportul proiectului

 

Activitati:

1. Selectarea membrilor echipei de lucru - termen ianuarie 2002
2. Sedinta 1 a echipei de lucru, care sa inceapa elaborarea instrumentelor de (auto)evaluare a mentorului - februarie 2002
3. Definitivarea instrumentelor de observare si (auto)apreciere propuse - aprilie 2002
4. Pilotarea instrumentelor elaborate de catre 20 mentori din 10 orase universitare - in perioada practicii pedagogice primavara-toamna 2002
5. Monitorizarea pilotarii prin contact periodic cu coordonatorii locali ai pilotarii si prin feedback- toamna 2002 - iarna 2003
6. Prelucrarea feed-back-ului la instrumentele pilotate
7. Sedinta 2 a echipei de lucru, care va definitiva aceste instrumente de evaluare, va finaliza brosura/ghidul mentorului si va initia diseminarea rezultatele obtinute - februarie 2003
8. Multiplicarea ghidului, popularizarea si distribuirea lui - martie 2003
(200 exemplare)
9. Evaluarea proiectului - martie 2003
10. Finalizarea raportului proiectului - 25 martie 2003
11. Diseminarea sistemului elaborat in sedinta cu factori de decizie in educatie - martie 2003


 

Workshop 1: Cluj 8-10 februarie 2002

 

Echipa de lucru:

4 metodicieni

2 inspectori

16 mentori formatori

2 mentori

presedintele si in parte Comitetul de Conducere ASMERO

manager British Council al proiectului

Membrii echipei au fost selectionati pe baza:

 • competentei demonstrate prin activitatea de mentor si respectiv de formator in decursul ultimilor 2-3 ani; a daruirii in munca de mentorat si in asociatia mentorilor ASMERO - in cazul mentorilor si mentorilor formatori;
 • a profesionalismului, deschiderii, sprijinirii si colaborarii neconditionate ca parteneri in formarea initiala, in vederea unui sistem nou de mentorat si in formarea mentorilor - in cazul inspectorilor si al metodicienilor. (Din pacate un numar mai mic decat cel dorit a raspuns acestei initiative)

In timpul primei intilniri de lucru, participantii au pus in discutie necesitatea unui astfel de proiect in sistemul educational din Romania, si in acest scop o analiza SWOT foarte minutioasa a dus la concluzia ca un astfel de sistem ar fi in primul rand in folosul si sprijinul mentorilor de toate specialitatile:

 

 •  in vederea unei constientizari crescute cu privire la implicatiile si responsabilitatilor muncii de mentor in formarea initiala a viitorilor profesori;
 • prin posibilitatea de a se autoevalua cu scopul mentinerii la standardele necesare, pe baza unui set de competente, criterii si instrumente de evaluare recunoscute la nivel national;
 • in aprecierea colegilor (peer-evaluation) prin discutii curente si/sau inter-asistente bazate pe un set de competente cunoscute si constientizate de ambele parti;
 • in aprecierea mentorului de catre un evaluator, pe baza unui set de competente, criterii si instrumente cunoscute si constientizate de ambele parti;
 • in vederea pre-selectiei viitorilor mentori, avand in vedere faptul ca acest ghid face referire exacta la un numar de aptitudini si atitudini de baza necesare unui mentor.

 

Cei 24 participanti au reprezentat pe toti partenerii implicati in formarea initiala a viitorilor profesori, cuprinzand atat limba engleza cat si alte specialitati.

Grupul de lucru a finalizat in parte elaborarea unui set de materiale si instrumente pentru

*Ghidul de Evaluare al Mentorului (nota: Mentionam ca pe parcursulk proiectului s-a decis ca denumirea ghidului sa fie  Ghid de Observare si (Auto)Apreciere a Activitatii de Mentorat

 • fisa de evaluare a mentorului(*ulterior numita ‘fisa de apreciere')
 • fisa de autoevaluare a mentorului(*ulterior numita ‘fisa de (auto)apreciere')
 • chestionar de evaluare(*apreciere) a mentorului de catre studentul practicant
 • chestionar de evaluare (*apreciere)a mentorului de catre evaluator/metodician
 • componentele portofoliului mentorului, cuprinzand criteriile de apreciere/evaluare
 • raport final asupra activitatii de mentorat

 

Ghidul cuprinde de asemenea si o introducere/argument - un ‘ghid al ghidului’- in sprijinul celor carora le este destinat.

La sfarsitul sedintei s-a intocmit un plan de actiune cu detalii privind:

 • definitivarea unor instrumente de lucru
 • pilotarea instrumentelor elaborate in urmatoarea practica pedagogica
 • monitorizarea pilotarii prin contact periodic si fise de evaluare/feedback.

 

Intilnirea a fost si o buna ocazie pentru membrii comitetului ASMERO de a discuta diverse probleme curente ale mentoratului din Romania cat si probleme de asociatie.

Workshop 2: BC Cluj - 22 februarie 2003

Obiective:

Finalizarea instrumentelor pilotate si implicit a Ghidului de Observare si (Auto)Apreciere a Activitatii de Mentorat

25 participanti din Romania:

 • Mentori formatori
 • Mentori
 • Inspectori de diferite specialitati
 • Metodicieni DPPD de diferite specialitati
 • Comitet AsMeRo

Rezultate:

 • Decizia unanima asupra scopului principal al ghidului: de sprijinire, (auto)apreciere si autoreglare a activitatii mentorului in confromitate cu standarde nationale;
 • Forma finala a Ghidului propus: Ghid de Observare si (Auto)Apreciere a Activitatii de Mentorat

 

Implementare:

Multiplicarea Ghidului in varianta in limba romana si respectiv engleza;

Distribuirea  Ghidului in toate centrele universitare;

Diseminarea rezultatelor si a modului de lucru cu acest ghid va fi coordonata la nivel local de mentorii, mentorii formatori, metodicienii participanti la proiect.;

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.