Asociatia mentorilor din Romania

FORMARE INITIALA

 
 
 

                               Mentorat pentru Formarea Initiala vs Mentorat pentru Stagiatura

.

 

Urmarind documentele de mai jos care stabilesc competentele, aptitudinile, deprinderile si atributiile Mentroului de Practica Pedagogica (formare initiala) si respectiv a Mentorului pentru Stagiatura, reiese ca, in mare, competentele si deprinderile necesare sunt aceleasi:

A. Competente profesionale: cunostinte de ultima ora de specialitate si de didactica a obiectului predat

B. Capacitatea de comunicare: ascultare activa; observare; feed-back constructiv/consiliere; munca in grup;

C. Capacitatea de indrumare a studentilor practicanti in vederea dezvoltarii competentelor didactice si a capacitatii de reflectare asupra propriei performante;

D. Capacitatea de evaluare a performantelor studentilor practicanti;

E. Competente de organizare si planificare a activitatii didactice.

Desigur ca Mentorul de Stagiatura va trebui sa acorde o mai mare atentie la stabilirea nevoilor profesorului stagiar, la planificarea pe o perioada mai indelungata a programului stagiarului, la relatia cu parintii si formarea deprinderilor de consiliere a elevilor. De asemenea, va fi nevoie sa se realizeze la un nivel mult mai ridicat formarea deprinderilor de reflectare asupra performantelor pedagogice, in vederea dobindirii increderii in sine si a independentei in dezvoltarea profesionala..

I. Mentorului pentru formarea initiala a profesorilor i se cer urmatoarele competente, conform

Ghidului de Observare si Autoapreciere a Activitatii de Mentorat, elaborat de mentori si metodicieni de diferite specialitati in cadrul proiectului Mentor Observation and Support Scheme, British Council / AsMeRo 2003) :

ARII DE COMPETENTA

 

A. CAPACITATEA DE COMUNICARE

 

1. Capacitatea de comunicare interactiva

 • comunicarea adecvata si permanenta a mentorului cu toti factorii implicati (metodician, studenti-practicanti, conducerea scolii)
 • transmiterea corecta si la timp a informatiilor
 • utilizarea unui limbaj concis si politicos
 • capacitatea de a argumenta logic opiniile proprii
 • capacitatea de reactie adecvata in situatii neprevazute
 • utilizarea corecta a terminologiei de specialitate

2. Comunicarea mentor - student practicant

 • adaptarea modalitatilor de comunicare la situatii concrete si la individualitatea fiecarui student practicant
 • introducerea gradata a terminologiei si informatiilor de specialitate in functie de etapa de dezvoltare a studentilor
 • focalizarea discutiei pe aspecte importante ale lectiei
 • exprimarea clara si concisa a ideilor
 • verificarea receptarii corecte de catre studentii practicanti a mesajului transmis
 • capacitatea de a construi situatii de lucru care sa faciliteze comunicarea student - student
 • receptivitate la opiniile studentilor practicanti

3. Mentinerea echilibrului in cadrul grupului de lucru

 • cunoasterea particularitatilor individuale si de grup
 • anticiparea posibilelor dificultati si/sau disfunctionalitati
 • identificarea solutiilor de remediere si calitatea acestora
 • capacitatea de a negocia solutii pentru atingerea unui consens in cadrul grupului
 • flexibilitate si empatie in relatia cu studentii practicanti

B. DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIDACTICE ALE STUDENTILOR

.

4. Dezvoltarea capacitatilor de predare a cunostintelor si formare a deprinderilor

 • cunoasterea obiectivelor practicii pedagogice desfasurate de studentii practicanti
 • cunostinte de metodica predarii disciplinei si de psiho-pedagogie generala, precum si capacitatea de a le explica
 • capacitatea de a organiza si conduce o sesiune de feedback (metode variate si flexibilitate in utilizarea lor)
 • capacitatea de a selecta aspectele relevante ale lectiei observate, in functie de scopul propus si modul in care le valorifica in momentul feedback-ului
 • capacitatea de a orienta gandirea studentilor practicanti asupra unor aspecte ale activitatii lor didactice, prin intrebari concrete
 • stimularea schimbului de idei proprii intre studenti, care sa duca la cresterea increderii in fortele proprii
 • calitati personale: atentia distributiva, capacitatea de analiza, sinteza, generalizare si abstractizare, precum si capacitatea de a emite judecati de valoare in mod constructiv

5. Indrumarea studentilor practicanti in vederea observarii procesului de predare-invatare

 • flexibilitate in indrumarea observarii anumitor aspecte ale lectiei, in functie de particularitatile clasei si obiectivele urmarite
 • capacitatea de a diagnostica si analiza nivelul de cunostinte al studentului practicant si de a-si adapta metoda de lucru in functie de acesta
 • capacitatea de a reliefa aspectele pozitive ale lectiei observate, fara a afecta analiza obiectiva a acesteia
 • abilitatea de a dezvolta la studentii practicanti capacitatea de a analiza obiectiv lectiile observate
 • capacitatea de a-i stimula pe studentii practicanti sa reflecteze si sa se autoevalueze permanent

6. Indrumarea studentilor practicanti in alcatuirea proiectului didactic

 • abilitatea de a indruma studentul practicant in alcatuirea proiectului didactic in functie de particularitatile sale individuale si de etapa de invatare
 • capacitatea de a organiza munca in echipa si de a colabora cu membrii echipei
 • flexibilitate in alegerea metodelor pentru realizarea obiectivelor din proiectul didactic
 • cunoasterea criteriilor de evaluare a unui proiect didactic si capacitatea de a-l evalua obiectiv

C. EVALUARE

 

7. Evaluarea performantelor studentilor

 • claritatea scopurilor si obiectivelor practicii pedagogice reflectata in evaluarea studentilor practicanti
 • cunoasterea criteriilor de evaluare a practicii pedagogice
 • flexibilitate in alegerea metodelor de conducere a discutiilor post-lectie
 • capacitatea de a evalua formativ si sumativ activitatea didactica a studentilor practicanti
 • utilizarea corecta si obiectiva a instrumentelor de evaluare precum si coerenta in evaluare
 • reflectarea progresului studentului practicant in evaluare
 • abilitatea mentorului de a stimula studentul practicant in formularea unui plan propriu de autoperfectionare

E. PLANIFICARE

 

8. Organizarea activitatii de practica

 • prezentarea particularitatilor scolii, a documentelor scolare, a manualelor si mijloacelor didactice utilizate la ore
 • familiarizarea studentilor practicanti cu instrumentele de lucru (fise de observatie, fise de evaluare etc.)
 • reflectarea activitatilor organizate in portofoliu
 • abilitatea de a solutiona rapid si adecvat situatiile neprevazute / de criza, pregatirea studentilor practicanti in acest sens

9. Planificarea activitatii de practica pedagogica a studentilor

 • capacitatea de a intocmi un orar al activitatilor de practica pedagogica in functie de orarul scolii si cel al facultatii, tinand cont de nevoile studentilor practicanti, ale elevilor si ale scolii
 • asigurarea unei varietati de activitati didactice pentru fiecare student practicant (diversitate de niveluri de studiu, ore de predare-invatare, de exersare a deprinderilor formate, de verificare, de recapitulare, de elaborare si prezentare de proiecte s.a.)

F. DEZVOLTAREA PROFESIONALA

 

10. Dezvoltarea profesionala a mentorului

 • capacitatea de a reflecta asupra propriei activitati
 • capacitatea de a-si formula planuri de remediere si autoperfectionare
 • activitati in vederea dezvoltarii profesionale (participare la conferinte, elaborare de lucrari stiintifice, implicare in proiecte)

I. Aptitudini cerute mentorului de stagiatura si atributiile acestora, conform Portofoliului Mentorului elaborat in proiectul Support for Newly Qualified Teachers-Sprijinirea Profesorului Stagiar, British Council / AsMeRo 2003)

Mentorul trebuie sa fie in masura:

 • sa ofere indrumari si sprijin
 • sa asculte si sa acorde consiliere
 • sa negocieze si sa stabileasca sarcini clare
 • sa analizeze necesitatile concrete
 • sa activeze la clasa alaturi de alti colegi
 • sa observe si sa evalueze
 • sa ofere sprijin in analiza critica
 • sa stabileasca prioritatile
 • sa urmareasca si sa evalueze progresul realizat
 • sa utilizeze timpul in mod optim
 • sa negocieze si sa medieze conflictele
 • sa scrie rapoarte.

Atributiile mentorului de stagiatura:

1.Pregatirea informatiilor relevante despre scoala

2.Studierea celor doua portofolii:

al mentorului si

al profesorului stagiar

3.Identificarea propriilor nevoi de perfectionare.

4. Stabilirea orarului scolii pentru a face posibila observarea reciproca la lectii si alocarea timpului pentru discutii profesionale

5. Stabilirea unor intalniri neprotocolare cu colegii si conducerea scolii

6.Discutarea atributiilor ce revin profesorului stagiar conform fisei postului

(de ex. notarea, evaluarea cunostintelor elevilor, monitorizarea frecventei, documente scolare, legatura cu parintii, politica scolii, cunoasterea regulamentului scolii, planificarile anuale si semestriale, etc.)

7. Facilitarea accesului stagiarului la resursele de care dispune scoala in vederea sustinerii activitatii de predare

(manuale, centre de informare, materiale didactice, aparatura, etc.)

8.Stabilirea orarului intalnirilor cu profesorul stagiar pentru activitati de observare si analiza a lectiilor, pregatirea lectiilor, alcatuirea de planuri de lectie, etc.

9.Discutarea cerintelor incluse in portofoliul stagiarului.

10. Prezentarea standardelor profesionale, identificarea nevoilor profesionale, fixarea de obiective, stabilirea planului de actiune si completarea sectiunii D (4.09) - Obiectivele si planul de actiune pentru perioada de stagiatura

11.Verificarea portofoliul stagiarului sub aspectul elementelor de reflectie asupra activitatii profesionale.

12.Trecerea in revista a obiectivelor semestriale

13.Stabilirea contactelor cu alti profesori incepatori si mentori pentru asigurarea coerentei in desfasurarea programului.

 

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.